IELTS Online Test
Example Name:
Answer Jack Dawson
Address:


Road, Exeter
Postcode:Telephone:
work:

home: 798662

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley32Đáp án cần điền là địa chỉ

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "And your address?"

smiley37Tiếp tục nghe" It’s 33 Hillcrest Road. That’s H-I-double-L-C-R-E-S-T."

=> Đáp án: 33 Hillcrest check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford