IELTS Online Test
Car Rental Inquiry
Example
Nationality: American
Contact number:
1
04196570156


Send written quote by:
2
Post


Price for renting: $
3
39

daily
Special requirements for the room:
 • an extra

  4
  bed
  

 • most important facility:

  5
  kitchen
  

Extra equipment:
 • they should have a

  6
  heater
  

 • as well as a

  7
  microwave
  

Pick them up from the
8
airport


The caravan driver’s age:
9
49


The registered licence issued in:
10
AustraliaĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối tượng của câu là số điện thoại liên lạc của người phụ nữ (contact number)

=> Đáp án sẽ đến sau "Could you please tell me your name and contact information first?"

smiley16 Người phụ nữ xác nhận rằng số điện thoại của cô ấy là “04196570156”.

=> Đáp án: 04196570156 check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford