IELTS Online Test
1
layout of Clarence Saunders’ store
C
Paragraph C
2
a reference to a reduction by chain stores in labour costs
D
Paragraph D
3
how Clarence Saunders’ idea had been carried out
C
Paragraph C
4
how people used to shop before Clarence Saunders’ stores opened
A
Paragraph A
5
a description of economic success brought by Clarence Saunders’s stores
E
Paragraph E
1
layout of Clarence Saunders’ store
C
Paragraph C

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: layout of Clarence Saunders’s store

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 layout = a front lobby + a sales department + stockroom 

Giải thích chi tiết

smiley23 Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc

=> Có thể tìm info nhanh hơn

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi + Imagine paraphrase

'layout' -> nghĩ về cách bố cục cục của store (vd: có những khu vực gì, bày trí đồ vật ra sao, ...)

Step 2: Tìm thứ imagine

'layout' -> divided the store into three different areas

=> Tìm được thông tin ở đoạn C check

Step 3: Phân tích info

Đoạn C mô tả cách bày trí trong 1 cửa hàng của Clarence Saunders:

  • the store được chia thành three different areas: ‘A front lobby’ + ‘A sales department’ + ‘Stockroom’

  • Miêu tả chi tiết khu vực front lobby: là nơi entrance + exit + checkouts

  • Miêu tả chi tiết khu vực sales department: bao gồm aisle and shelves để chứa goods + bên trên có gallery

  • Miêu tả chi tiết khu vực stockroom: chứa large fridges

=> Đây chính là đoạn mô tả về layout của cửa hàng=> Chọn C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford