IELTS Online Test

1

Paragraph A
III
Why children are not highly valued

2

Paragraph C
V
The first appearance of modem educational philosophy

3

Paragraph D
I
The inheritance and development of educational concepts of different thinkers

4

Paragraph E
VI
The application of a creative learning method on a wild kid

1

Paragraph A
III
Why children are not highly valued

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 in the 1660s , the rate for children who died within 14 days of birth was 30 per cent 

 2 Nearly all families suffered premature death 

 3 Since  all parents expected to bury some of their children , they found it difficult to invest in their newborn children 

 4 Moreover , to protect themselves from the emotional consequences of children’s death , parents avoided making emotional commitment to an infant 

 5 no wonder that mothers leave their babies in gutters or refer to the death with reference to pickles

Câu 1 + 2 đề cập tới tình trạng chết non (premature)

Câu 3 + 4 đưa ra hệ quả của cậu 1 + 2

Câu 5 đưa ra bình luận về các câu trên (no wonder that...)

Giải thích chi tiết

1. Bẫy thường gặp nếu chỉ scan & skim cross

Scan thấy trong đoạn có các cụm từ nói đến cái chết của children như: children who died within 14 days of birth + premature death + children’s death

=> Vội chọn heading IV - The explanation for children dying in hospital at their early age 

=> Tuy nhiên đoạn này chỉ đề cập đến children’s death mà ko giải thích lý do vì sao; và cũng ko nhắc gì đến hospital

=> Sai cross

2. Với Linearthinking smiley26

Cần dùng DOL’s Linearthinking để đơn giản hóa các câu và sâu chuỗi chúng lại:

Câu 1 + 2 : Tỉ lệ children chết non cao. 

Câu 3 + 4 : Đưa ra 2 hệ quả của câu 1+2: Vì vậy, parents thấy khó đầu tư vào children và tránh gắn kết về mặt emotion với children.

Câu 5 : Câu này chứa nhiều từ khó, tuy nhiên do đây là 1 câu bình luận tiếp nối ý những câu trên nên cũng ko quan trọng

=> Tóm lại, vì tỉ lệ children chết non cao nên children ko được parents chú trọng 

=> Chọn III - Why children are not highly valued check

(not highly valued = ko được trân trọng, ko được đánh giá cao)

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford