IELTS Online Test

1


A

a reference to characteristics that only apply to food production

2


B

a reference to challenges faced only by farmers in certain parts of the world

3


H

a reference to difficulties in bringing about co-operation between farmers

1


A

a reference to characteristics that only apply to food production

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: a reference to characteristics that only apply to food production.

So sánh các cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

food production = food production  

 characteristics that only apply to X = Two things distinguish X from all other productive activities + unique aspects make X different from any other business 

Giải thích chi tiết

smiley18 Với Linearthinking

smiley7Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi  & imagine paraphrase

Tìm sự đề cập về: những đặc điểm riêng biệt của food production 

Imagine: nêu cụ thể 2 thứ khiến food production trở nên khác biệt với các ngành khác.

Step 2: Tìm thứ imagine & so sánh

2 thứ khiến food production trở nên khác biệt -> one political, the other natural

=> Đáp án: Paragraph A check

Đọc theo DOL’s Linearthinking để hiểu rõ hơn main idea, ta có:

 1 Two things distinguish food production from all other productive activities 

=> Nếu ko hiểu nghĩa từ “distinguish”, thì ta vẫn có thể hiểu đại loại: đang so sánh giữa food productiontất cả những “productive activities” khác

 2 These two unique aspects make food production different from any other business 

=> Những từ như “unique” và “make food production different" cho thấy đây chính là 2 đặc điểm riêng chỉ food production mới có.

=> Đáp án: Paragraph A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford