IELTS Online Test
The History of Glass
• Early humans used a material called

1

obsidian

to make the sharp points of their


2

spears


• 4000 BC:

3

beads

made of stone were covered in a coating of man-made
glass.
• First century BC: glass was coloured because of the

4

impurities

in the material.
• Until 476 AD: Only the

5

Romans

knew how to make glass.
• From 10th century: Venetians became famous for making bottles out of glass.
• 17th century: George Ravenscroft developed a process using

6

lead

to avoid
the occurrence of

7

clouding

in blown glass.
• Mid-19th century: British glass production developed after changes to laws
concerning

8

taxesĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: Early humans useda material called obsidian to make the sharp points of their   ..................................

So sánh các cụm từ bên bài đọc và câu hỏi, ta có:
Early humans = From our earliest origins 
 a material called obsidian = a type of natural glass - obsidian
sharp points = tips 
Giải thích chi tiết

smiley33 Câu này có chứa một số từ lạ như “spears”, “sharp”, “obsidian”, “intense”, “eruption”,…

smiley18 Nếu ko có vốn từ vựng rộng thì đừng lo bạn vẫn có thể áp dụng DOL’s Linearthinking để giải quyết câu này.

Simplify info:

 1 From our earliest origins , man has been making use of glass 

 2 a type of natural glass - obsidian was used as tips for spears 

=> Main idea: Từ thời xưa, obsidian đã được con người dùng làm tips for spears

=> Vậy obsidian chính là tên vật liệu (material) được con người dùng từ thời xưa check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford