IELTS Online Test
Working at Milo's Restaurants

Benefits

 • 

  1
  training
   provided for all staff

 • 

  2
  discount
   during weekdays at all Milo's Restaurants

 • 

  3
  taxi
   provided after midnight

Person specification

 • must be prepared to work well in a team

 • must care about maintaining a high standard of

  4
  service
  

 • must have a qualification in

  5
  English
  

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley10 Ở bài Sentence Completion này mình chỉ được điền "ONE WORD ONLY" nha.

smiley5 Mình cần nghe "một số benefits khi làm việc ở Milo's Restaurants"

smiley3 Biết sắp nghe được ở "Now, Milo's Restaurants have some vacancies at the moment. They're a really good company to work for. Lots of benefits."

smiley20 Nghe được "Yes. They've got a very good reputation for looking after staff. For example, all employees get training – even temporary staff.

Mình có They've good reputation for looking after staff all employees get training = Khách sạn nổi tiếng về việc chăm sóc nhân viên - tất cả nhân viên được đào tạo. Mình chỉ được điền "ONE WORD ONLY" >> training phù hợp nhất.

check Đáp án: training

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford