IELTS Online Test
Apartments
Facilities
Other information
Cost
Rose Garden Apartments
Studio Flat
Example Entertainment Programme: Greek dancing
£219
Blue Bay Departments
Large salt water swimming pool
- Just

metres from beach - Near shops
£275


Apartments
Terrace
Watersports
£490
The Grand
Greek paintings and


- Overlooking

- Near a supermarket and a discoĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định cần điền 1 number chỉ khoảng cách (so với bãi biển) smiley5 Vì phần trả lời nằm trong phần nói về "Blue Bay" và "other information" nên bạn cần chú ý khi bắt đầu nghe "second one...was called Blue Bay"

>> Vì các thông tin nghe sẽ diễn ra theo thứ tự trong bảng nên sau khi qua thông tin về "swimming pool" là biết đáp án chuẩn bị vào check Sau đó bạn nghe "it isn’t far from the beach" (nó không xa lắm so với biển)

>> "only 300 metres" >> Từ cần điền là "300" smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford