IELTS Online Test
Midbury Drama Club
Background
Example Answer 
 • Club started in 1957

 • prize recently won by

  1

  Youth
   section  

 • usually performs

  2

  Comedy
   plays

Meetings
 • next auditions will be on Tuesday,

  3

  12th March / March 12th / 12 March / March 12
  

 • help is needed with

  4

  publicity / design / lights
   and …

 • rehearsals take place in the

  5

  community
   hall

 • nearest car park for rehearsals is in Ashburton Road opposite the

  6

  sports centre
  

Costs
 • Annual membership fee is £

  7

  180
  

 • Extra payment for

  8

  costumes / costume hire
  

Contact
 • Secretary’s name is Sarah

  9

  Sawdicott
  

 • Secretary’s phone number is

  10

  07955240063
  

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình cần nghe xem giải thưởng gần đây nhất thuộc về ai

=> Đáp án sẽ có sau '' ... the other day of some of your members being presented with a prize.'' smiley36 Mình nghe được là '' Yes, the youth section did very well in a competition and won £100 ...''

=> Youth Section dành được giải trong cuộc thi. => Đáp án là Youth check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford