IELTS Online Test

1

The concepts on which the Philadelphia zoo was based soon became unfashionable.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The concepts on which the Philadelphia zoo was based soon became unfashionable.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 Philadelphia zoo = Philadelphia zoo

Giải thích chi tiết

Skimming/scanning cross

  • Câu này nếu chỉ skim/scan từ khoá, thí sinh rất dễ chọn NOT GIVEN vì không thấy những keywords như “unfashionable" hay “concepts" xuất hiện trong bài đọc. Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18 The Philadelphia Zoo was more planned and better financed than most of the zoos that would open later but in its landscape and its mission – to both educate and entertain it embodied ideas about how to build a zoo  that stayed consistent for decades .

=> The Philadelphia Zoo embodied (= represented = đại diện cho) ideas that stayed consistent for decades. => Ideas đằng sau the Philadelphia Zoo tồn tại qua hàng thập niên (decades)

  • Câu hỏi: The concepts on which the Philadelphia zoo was based soon became unfashionable. => the Philadelphia zoo was based on the concepts which became unfashionable. => Concepts mà  Philadelphia zoo dựa vào đã sớm trở nên lỗi thời (unfashionable)

  • So sánh: Bài đọc nói ideas đằng sau Philadelphia zoo vẫn tồn tại qua decades, câu hỏi lại nói nó đã sớm trở nên lỗi thời

-> Thông tin câu hỏi và bài đọc trái ngược nhau

=> Đáp án: FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford