IELTS Online Test

1

What kind of climate do most chameleons live in?
tropical

2

Which animal caught a chameleon that Dr. Andrew Marshall saw?
a snake/twig snake/a twig snake/snake

3

What was the new species named after?
forest/a forest/the forest/forest of Magombera/a forest of Magombera/the forest of Magombera/Magombera/Magombera forest

4

Which part of the body is unique to the species Kinyongla magomberae?
the nose/nose

1

What kind of climate do most chameleons live in?
tropical

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: What kind of climate do most chameleons live in?

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có: most chameleons live in => The main distribution is in

Giải thích chi tiết

Scan skim: cross

Nếu ko hiểu câu hỏi mà chỉ tập trung vào keyword live in => Có thể bị đề bẫy và vội vàng chọn đáp án là các từ chỉ nơi chốn, khu vực như: “Africa and Madagascar” hoặc “Europe and Asia”

Áp dụng DOL’s Linearthinking smiley18 There are more than 160 known species of chameleons .

 The main distribution is in Africa and Madagascar , and other tropical regions

=> Known species of chameleons are mainly distributed in tropical regions such as Africa and Madagascar.

=> Hầu hết các giống chameleons đã phần phân bố ở tropical regions, cụ thể bao gồm Africa and Madagascar

=> Vậy từ miêu tả climate nơi hầu hết chameleons sinh sống chính là tropical

=> Đáp án là tropical check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford