IELTS Online Test
Car for sale (Mini)
Example
Age of car: just under 13 years old
Colour:
1
grey

.
Mileage:
2
62000

.
Previous owner was a
3
teacher

.
Current owner has used car mainly for
4
shopping

.
Price: may accept offers from 5 £
5
1100

.
(Note:
6
tax

  not due for 5 months) 
Condition: good (recently serviced)
Will need a new
7
tyre / tire

soon
Minor problem with a
8
headlight

.
Viewing
Agreed to view the car on
9
Thursday

a.m.
Address: 238,
10
London

  Road.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley37 Đáp án cần điền là một màu sắc

=> Biêt đáp án sắp tới khi nghe "I seem to remember from the ad that it's grey?" (đề cập tới màu sắc) smiley43 Sau khi người phụ nữ hỏi có phải màu xám không, người đàn ông nói "that's it... doesn't show the dirt"

=> Xác nhận là màu grey => Đáp án: grey check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford