IELTS Online Test
Notes for holiday
Travel information
Example
Will email the flight number
 • must find out which

  1

  terminal
   arriving at

 • best taxi company

  2

  Pantera
   

 • Note: Simon lives in the

  3

  east
    of the city

 • Simon’s cell phone number:

  4

  07765328411
  

What to pack
(to wear)
 • casual clothes

 • one smart dress - to wear at a

  5

  hotel /hotel restaurant
  

 • a good

  6

  raincoat
   

 • tough

  7

  shoes/walking shoes
  

(to read)
 • try to find book named

  8

  Mountain Lives
   by Rex Campbell.

(for presents)
 • for Janice:

  9

  chocolate
  

 • for Alec:

  10

  a calendar
   (with racing pictures)

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Đáp án là một danh từ chỉ địa điểm (must find out which ___ arriving at) smiley4Đầu tiên Simon hỏi ''I presume you’ll be coming into Terminal One?'

Nhưng Tanya trả lời là ''I don’t know ... I’ll have to find out which one it is ...''

=> Simon hỏi có phải cô ấy sẽ tới ở Cổng 1 không nhưng ô ấy không biết cổng nào mình sẽ tới và cô ấy sẽ phải tra lại chính xác là cổng nào => Đáp án: terminal check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford