IELTS Reading Practice Test
1
examples of a range of potential environmental advantages of oil palm tree cultivation
F
Paragraph F
2
description of an organisation which controls the environmental impact of palm oil production
G
Paragraph G
3
examples of the widespread global use of palm oil
A
Paragraph A
4
reference to a particular species which could benefit the ecosystem of oil palm plantations
H
Paragraph H
5
figures illustrating the rapid expansion of the palm oil industry
B
Paragraph B
6
an economic justification for not opposing the palm oil industry
E
Paragraph E
7
examples of creatures badly affected by the establishment of oil palm plantations
C
Paragraph C
1
examples of a range of potential environmental advantages of oil palm tree cultivation
F
Paragraph F

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: examples of a range of potential environmental advantages of oil palm tree cultivation

So sánh câu hỏi và bài đọc, ta có:

 enviromental advantages = ecological benefit

 oil palm tree cultivation = oil palm plantations

Giải thích chi tiết

smiley5Tip: Đối với dạng bài Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã hoàn thành các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc:

==> có thể tìm info nhanh hơn

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi và imagine paraphrase:

  • Enviromental advantages --> Nghĩ về những lợi ích về môi trường từ dầu cọ (lower emission, global warming...)

Step 2: Tìm thứ imagine:

smiley18Áp dụng Linearthinking để hiểu rõ main idea:

 Oil palm produces four and up to ten times more oil than soybean, rapeseed, sunflower or other oil .

--> Oil palm sản xuất nhiều oil hơn những loại khác.

 That high yield is also an ecological benefit.

--> Khẳng định việc sản xuất ra nhiều oil hơn là benefit.

 enviromental advantages = ecological benefit

checkĐã tìm ra những enviromental advantages --> Chọn đoạn F

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford