IELTS Reading Practice Test
The thylacine

Appearance and behaviour

 • looked rather like a dog

 • had a series of stripes along its body and tail

 • ate an entirely

  1
  carnivorous
   diet

 • probably depended mainly on

  2
  scent
   when hunting

 • young spent first months of life inside its mother's

  3
  pouch
  

Decline and extinction

 • last evidence in mainland Australia is a 3,100-year-old

  4
  fossill
  

 • probably went extinct in mainland Australia due to animals known as dingoes

 • reduction in

  5
  habitat
   and available sources of food were partly responsible for decline in Tasmania

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: ate an entirely ____ diet

So sánh câu hỏi với thông tin trong bài đọc, ta có:

 diet = feeding

 entirely ____ = exclusively carnivorous

Giải thích chi tiết

cross Nếu skim & scan mà không đọc kỹ để nắm main idea thì sẽ có khả năng cao là mình sẽ điền nhầm 'large' khi thấy nó là tính từ bổ nghĩa cho 'amounts of food' (nghĩ nó giống với 'diet'). Ngoài ra những bạn yếu từ vựng khi không hiểu 'exclusively carnivorous' sẽ thường có xu hướng bỏ qua, không dám điền vào.

smiley18 Nhưng nếu đọc theo Linearthinking (Read in structure) thì mình sẽ có thể giải quyết vấn đề trên:

Question: ate an entirely ____ diet

=> Đối với gap-fill, trước khi đọc mình cần xác định loại từ. Và như các bạn thấy, từ cần điền là một tính từ bổ nghĩa cho danh từ 'diet', theo sau trạng từ 'entirely' (Adv - Adj - N)

Passage info: In terms of feeding, it was exclusively carnivorous , and its stomach was muscular with an ability to distend so that it could eat large amounts of food

=> Nếu 'large' là đáp án thì mình thấy rõ ràng là vẫn còn thiếu trạng từ nào đó ứng với 'entirely' --> Không điền cross => Dựa vào cấu trúc 'In terms of N, SV' biết SV liên quan tới N --> Biết cụm 'exclusively carnivorous' liên quan tới việc ăn uống (feeding) => Tiếp đến, cho dù không biết 'exclusively carnivorous' là gì thì mình vẫn biết nó là một Adverb + Adjective. => Ứng với entirely _____ diet (Adv - Adj - N) => Answer: carnivorous check

smiley5 Vậy là đâu nhất thiết phải biết hết từ vựng mới chọn được đáp án đúng đâu phải không. Đọc structure có thể giúp mình đỡ phụ thuộc vào từ vựng nhiều lắm đó

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford