IELTS Reading Practice Test
1
a reference to earlier examples of blindfold chess
D
Paragraph D
2
an outline of what blindfold chess involves
E
Paragraph E
3
a claim that Gareyev's skill is limited to chess
F
Paragraph F
4
why Gareyev's skill is of interest to scientists
B
Paragraph B
5
an outline of Gareyev's priorities
H
Paragraph H
6
a reason why the last part of a game may be difficult
E
Paragraph E
1
a reference to earlier examples of blindfold chess
D
Paragraph D

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: a reference to earlier examples of blindfold chess

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có

 Earlier examples = the first recorded game

Giải thích chi tiết

smiley43 Tip: Dạng câu hỏi matching information, nên làm cuối cùng sau những dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc

=> Có thể tìm info nhanh hơn

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrasing

  • A reference to earlier examples -> nghĩ về việc liệt kê các giải đấu (tên giải, năm diễn ra, nơi chốn...)

Step 2: Tìm thứ imagine

  • Earlier examples -> The first game in Europe, in 13th-century Florence. in 1947,... played 45 simultaneous games in his mind...

=> Thông tin tìm được ở paragraph D check

smiley26 Đọc theo DOL's Linearthinking để hiểu rõ hơn main idea, ta có

 3 The first recorded game in Europe was played in 13th-century Florence .

 4 In 1947 , Miguel Najdorf played 45 simultaneous games in his mind .

Câu 3 + 4 cho thấy: 2 ví dụ về blindfolded chess trong quá khứ, 13th-century1947

=> Giờ ta hiểu trọn vẹn vì sao chọn paragraph D rồi check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford