IELTS Reading Practice Test
1
The building where the exhibition is staged has been newly renovated.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The building where the exhibition is staged has been newly renovated.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 The building has been newly renovated => Bài đọc không có info

 the exhibition = the exhibition 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking:

Hiểu câu hỏi: The building where the exhibition is staged has been newly renovated

=> Tòa nhà - nơi mà exhibition được dựng - vừa mới được tân trang

=> Tìm thông tin về những thay đổi mới của tòa nhà

Phân tích info: The exhibition has the special advantage of being held in one of Palladio’s buildings , Palazzo Barbaran da Porto.

=> Đúng là có thông tin về tòa nhà nơi exhibition được tổ chức

=> Tuy nhiên không thể tìm thấy thông tin về việc nó được tân trang

=> Chọn NOT GIVEN check

>>> smiley2Tips: Nếu bạn vẫn chưa chắc, và nghĩ thông tin này có thể xuất hiện ở đâu đó trong bài đọc nữa thì bạn hãy khoan chọn đáp ánlàm tiếp câu sau

Vì dạng True/False/NG thường đi theo thứ tự từ trên xuống, bạn có thể dựa vào câu trước để biết cần đọc từ đâu và dựa vào câu sau, để biết cần đọc tới đâu 

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford