IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
VI
The fine line between liars and artists

2

Paragraph B
II
Biological basis between liars and artists

3

Paragraph C
IV
Confabulations and the exemplifiers

4

Paragraph D
VIII
Creativity when people lie

5

Paragraph E
I
Unsuccessful deceit

6

Paragraph F
V
The distinction between artists and common liars

1

Paragraph A
VI
The fine line between liars and artists

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 before his death , Brando was working on a series of instructional videos about acting , called 'Lying for a living' 

 2 on the surviving footage , Brando can be seen dispensing advice to Hollywood stars 

 3 Brando also recruited people and persuaded them to improvise 

 4 "If you can lie, you can act" Brando told Jod 

 5 "Are you good at lying?" asked Kaftan 

 6 "I’m fabulous at it" Brando said

Đọc connection:

 2 + 3 : mô tả về diễn biến trong đoạn phim

 4 + 5 + 6 : cuộc hội thoại giữa Brando và Jod về việc diễn xuất và việc nói dối

Giải thích chi tiết

cross Với đoạn này khi các bạn đọc xong, sẽ thấy rối vì cấu trúc + từ vựng khó, nên chỉ đi dò keywords. Thấy sự xuất hiện của liars và artists, các bạn có thể chọn heading v hoặc heading ii vì không hiểu “the fine line between”

smiley26 Vì vậy các bạn cần đọc theo phương pháp Linearthinking tóm lại được main idea như sau: 

 1 : đề cập tới videos của Brando - 'Lying for a living'

 2 + 3 : mô tả các diễn biến trong một đoạn phim

 4 + 5 + 6 : Brando nói về mối liên hệ giữa lying và acting

=> Nắm các thông tin ở trên, bạn sẽ thấy được đoạn A đang nói về connection của lying and acting. Lie được sẽ act được 

=> Vì “the fine line between one and another" là thuộc về vocab khó nên bạn có thể dùng phương pháp loại trừ với các đáp án có 'artists and liars'

  • Distinction: show a clear difference → không có sự difference giữa acting và lying được đề cập → Loại cross

  • Biological basis: không đề cập 

=> Vậy bạn có thể suy ra được đáp án là heading vi - The fine line between liars and artists check

>>> smiley2 “The fine line between A and B” nghĩa là A và B rất giống nhau

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford