IELTS Reading Practice Test

1

What is the reviewer’s attitude to advocates of positive psychology?
A
They are wrong to reject the ideas of Bentham
B
They are over-inuenced by their study of Bentham’s theories
C
They have a fresh new approach to ideas on human happiness
D
They are ignorant about the ideas they should be considering

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: What is the reviewer's attitude to advocates of positive psychology?

D. They are ignorant about the ideas they should be considering

So sánh các cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 advocates of positive psychology = advocate of ‘positive psychology’ + Those who think in this way 

 ignorant about the ideas they should be considering = oblivious to the vast philosophical literature 

Giải thích chi tiết

Thông tin trong bài đọc

 an economist and advocate of ‘positive psychology’ summarises the beliefs of many people today...

 It (= positive psychology) is an astonishingly crude and simple-minded way of thinking 

=> Nếu ko có vốn vocab rộng vẫn có thể đoán rằng: tác giả cho rằng positive psychology là 1 cách nghĩ simple - đơn giản, ko bao hàm nhiều thứ.

 Those (= advocates of positive psychology) who think in this way are oblivious to the vast philosophical literature

=> Vậy suy ra advocates of positive psychology are ignorant about những quan niệm trước đó về happiness

=> Ý này trùng với option D. They are ignorant about the ideas they should be considering. 

=> Chọn D check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford