IELTS Reading Practice Test

1

some specific predictions about businesses and working practices
F
Paragraph F

2

reference to the way company employees were usually managed
B
Paragraph B

3

a warning for business leaders
G
Paragraph G

4

the description of an era notable for the relative absence of change
A
Paragraph A

5

a reason why customer satisfaction was not a high priority
C
Paragraph C

1

some specific predictions about businesses and working practices
F
Paragraph F

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: some specific predictions about businesses and working practices

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 predictions = the eve of the next century + By 2020 + In 20 years' time 

 businesses = business organisations + large enterprises 

 working practices = self-employment + temporary workers + work from home 

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối với dạng Matching Information này bạn nên để đến cuối khi đã nắm được đại ý của bài đọc rồi hẵng làm nhé

=> Như vậy sẽ tìm được thông tin nhanh hơn

=> Trong trường hợp này, nếu đã làm phần summary (câu 24-26), bạn sẽ tìm được ngay thông tin cần đọc khi thấy từ 'predictions' vì đã đọc qua rồi

=> 2 đoạn cuối F + G đã đưa ra những đoán về tương lai

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 Poised on the eve of the next century , we are witnessing a profound transformation in the nature of our business organizations

 2 In 20 years' time , 20-25 percent of the workforce will be temporary workers

>>> Ở đây ta không cần đọc kĩ hết, mà chỉ cần đọc lướt và nhặt ra một vài ý xem đoạn F có đúng là dự đoán về business + working practices không thôi

=> Câu 1 dự đoán businesses

=> Câu 2 dự đoán về working practices

=> Khớp với thông tin đề bài -> Answer: F check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford