IELTS Reading Practice Test
1
an account of a national policy initiative
H
Paragraph H
2
a description of a global team effort
C
Paragraph C
3
a hypothesis as to one reason behind the growth in classroom noise
B
Paragraph B
4
a demand for suitable worldwide regulations
I
Paragraph I
5
a list of medical conditions which place some children more at risk from noise than others
D
Paragraph D
6
the estimated proportion of children in New Zealand with auditory problems
A
Paragraph A
1
an account of a national policy initiative
H
Paragraph H

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question : an account of a national policy initiative

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 National => New Zealand 

 Policy initiative = strategy 

Giải thích chi tiết

Với Linearthinking smiley18

smiley7 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

national -> nghĩ tới tên riêng của 1 nước

policy initiative -> ko hiểu initiative nhưng thấy policy là chính sách > nghĩ đến luật lệ, chiến lược của 1 quốc gia > regulations, rules, strategies, directions.

Step 2: Tìm thứ imagine

national -> New Zealand

policy initiative -> Disability Strategy

=> Đáp án: paragraph H check

Nhiều bạn sẽ ko biết account trong câu hỏi là gì, thì account ở đây là sự miêu tả > mình học thêm, từ này hay ra

Đọc cấu trúc câu sau:

 Objective 3 of the New Zealand Disability Strategy is to 'Provide the Best Education for Disabled People' by …

Bây giờ mình đã hiểu trọn vẹn tại sao 1 đi với paragraph H.

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford