IELTS Reading Practice Test

1

The writer mentions collecting
antiques

as an example of collecting in order to make money.

2

Collectors may get a feeling of
triumph

from buying and selling items.

3

Collectors’ clubs provide opportunities to share
information4

Collectors’ clubs offer
contact/meetings

with people who have similar interests.

5

Collecting sometimes involves a life-long
hunt/desire

for a special item.

6

Searching for something particular may prevent people from feeling their life is completely
aimless/empty7

Stamp collecting may be
educational

because it provides facts about different countries. 

8


trainspotting

tends to be mostly a male hobby.

1

The writer mentions collecting
antiques

as an example of collecting in order to make money.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: The writer mentions collecting antiques as an example of collecting in order to make money. 

So sánh các cụm từ bên bài đọc và câu hỏi, ta có:
 collecting in order to make money = collect because they want to make money + buy cheaply and expect to sell at a profit 
 collecting antiques as an example = They'll look for, say, antiques 
Giải thích chi tiết

Bẫy thường gặp nếu chỉ scan skim smiley35

Nếu chỉ scan skim theo keyword “money” --> chọn sai đáp án là “postcards” hoặc “chocolate wrappers” cross vì trong bài đọc có:

 “Amassing hundreds or even thousands of postcards, chocolate wrappers or whatever, takes time, energy and money ...” 

==> Tuy nhiên, đây là những ví dụ về việc sưu tầm mà sẽ “takes money” (tốn tiền) chứ ko phải “makes money” (làm ra tiền).

Với Linearthinking smiley18

Đáp án là danh từ -> là ví dụ về thứ gì đó đc collect để make money (kiếm tiền)

Đọc theo DOL’s Linearthinking để nắm ý chính, ta có:

 1 There are the people who collect because they want to make money 

 2 They 'll look for antiques that they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit 

Câu 1 nhắc đến việc "sưu tầm để kiếm tiền"

Câu 2 dùng từ ”say” (=for example) để đưa ra ví dụ về việc này, đồng thời có cụm buy cheaply and expect to be able to sell at a profit (= make money)

=> antiques là ví dụ cho thứ được sưu tầm để kiếm tiền.

=> Đáp án “antiques” (đồ cổ) check cho dù có thể ko hiểu nghĩa từ này.

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford