IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
VIII
The rapid growth of private transport

2

Paragraph B
III
Changes affecting the distances goods may be transported

3

Paragraph C
XI
Transport trends in countries awaiting EU admission

4

Paragraph D
I
A fresh and important long-term goal

5

Paragraph E
V
The environmental costs of road transport

6

Paragraph F
VII
The need to achieve transport rebalance

7

Paragraph G
X
Restricting road use through charging policies alone

8

Paragraph H
II
Charging for roads and improving other transport methods

9

Paragraph I
IV
Taking all the steps necessary to change transport patterns

1

Paragraph A
VIII
The rapid growth of private transport

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 It is difficult to conceive of economic growth without an efficient transport system.

 2 Although modern information technologies reduce the demand for physical transport , the requirement for transport continues to increase.

 3 There are two key factors behind this trend.

 4 For passenger transport , the factor is the spectacular growth in car use.

 5 The number of cars on European Union (EU) roads saw an increase of three million cars each year from 1990 to 2010.

Câu 1 và câu 2 nêu ra để có economic growth thì cần có efficient transport system + the requirement cho transport tăng

Câu 4 và câu 5 giải thích 2 key factors là gì ở câu 3 

Giải thích chi tiết

smiley43Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Sau khi đã đơn giản hóa câu, các bạn xem giải thích ý chính của các câu để hiểu đoạn văn và đưa câu trả lời đúng nha

 1 Sự cần thiết của một hệ thống giao thông hiệu quả cho sự phát triển kinh tế

 2 Yêu cầu về vận tải tăng mặc dù có những công nghệ hiện đại

 3 2 yếu tố chính đứng sau xu hướng này

 4 5 the growth in car use and an increase in its fleet 

→ Main idea: The increase in transport - especially spectacular growth in private transport (car use)

--> Chọn đáp án: viii - the rapid growth of private transport check

Trong đó: spectacular growth = the rapid growth

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford