IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
V
Tortoises populate the islands

2

Paragraph B
III
Developments to the disadvantage of tortoise populations

3

Paragraph C
VIII
The start of the conservation project

4

Paragraph D
I
The importance of getting the timing right

5

Paragraph E
IV
Planning a bigger idea

6

Paragraph F
VI
Carrying out a carefully prepared operation

7

Paragraph G
II
Young meets old

1

Paragraph A
V
Tortoises populate the islands

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 + 2 + 3 : Miêu tả địa hình và cảnh quan quần đảo => ko cần đọc kĩ

4. This environment is home to the Galapagos tortoise .

5. five million years ago the islands were colonised by tortoises from South America. 

6. As these tortoises settled on the islands , the populations adapted to their environments 

7. Island life agreed with them. 

8. They grew to become the largest tortoises on the planet 

Câu 4 + 5 + 6 + 7 Loài rùa thích nghi tốt với cuộc sống trên đảo

Câu 8 Chúng trở thành largest tortoises on the planet

Giải thích chi tiết

Nếu chỉ scan keyword để chọn thì dễ chọn III - Developments to the disadvantage of tortoise 

populations trong đoạn có nhắc đến “of tortoise populations”. Tuy nhiên, trái ngược với từ “disadvantage”, đoạn này thậm chí còn nói loài rùa thích nghi với cuộc sống trên đảo 

=> Chọn III là ko hợp lý cross

Bản chất của dạng matching headings là phải hiểu nội dung chính chứ ko chỉ dựa việc scan keyword => cần áp dụng 2 bước simplify sentence và read connection của DOL’s Linearthinking smiley18

Câu 1 + 2 + 3 + 4 : Miêu tả môi trường trên quần đảo và giới thiệu đây chính là nhà của loài rùa Galapagos

Câu 5 + 6 + 7 : Từ rất lâu về trước, loài rùa này đã sống trên đảo và thích nghi rất tốt với điều kiện sống ở đây

Câu 8 : Loài rùa này trở thành những con rùa lớn nhất trên thế giới.

=> những con rùa đến định cư trên quần đảo và thích nghi tốt với nơi này 

=> chọn V: Tortoises populate the islands.  check

(Nếu ko hiểu từ populate có thể đoán từ 1 từ quen thuộc hơn là population => population (n) dân cư => populate (v) định cư, sinh sống.)

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford