IELTS Reading Practice Test

1

The Brash business originally sold pianos.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: The Brash business originally sold pianos.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 The Brash business = the Brash retail music business

 sold pianos = specializing in pianos 

Giải thích chi tiết

smiley5 Hiểu câu hỏi: The Brash business originally sold pianos.

=> 'orginally' -> việc bán pianos là hình nhức kinh doanh ban đầu của the Brash business -> Nghĩ về lúc the Brash mới được thành lập

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 His father, Alfred , ran the Brash retail music business that had been founded in 1862 by his grandfather , specializing in pianos.

=> Từ 'ran' ở đây không có nghĩa là 'chạy' - mà nó có nghĩa là 'điều hành'

=> Brash business được thành lập bởi ông nội của Geoff Brash - với mục đích là chuyên bán pianos

=> Đây đích thị ứng với thông tin 'orginally' ta cần tìm -> Chọn TRUE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford