IELTS Reading Practice Test
1
a reference to the influence of the domestic background on the gifted child.
A
Paragraph A
2
reference to what can be lost if learners are given too much guidance
D
Paragraph D
3
a reference to the damaging effects of anxiety
F
Paragraph F
4
examples of classroom techniques which favour socially-disadvantaged children
D
Paragraph D
1
a reference to the influence of the domestic background on the gifted child.
A
Paragraph A

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: a reference to the influence of the domestic background on the gifted child. 

So sánh các cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

Domestic background = home educational provision verbal interactions with parents, number of books and activities in their home

 Gifted child children’s IQ scores, especially over IQ 130 

Giải thích chi tiết

smiley43Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

Tìm sự đề cập về: sự ảnh hưởng từ trong nhà tới gifted children 

+ a reference to sth : 1 sự đề cập tới 1 sự ảnh hưởng cụ thể nào đó  

+ domestic background: tại vì có đề cập đến children, nên domestic background có thể sẽ liên quan tới gia đình và những hoạt động trong gia đình

Step 2: Tìm thứ imagine

+ domestic background: home educational provision +  verbal interactions with parents, number of books and activities in their home

=> Đáp án: Paragraph A check

Đọc theo DOL’s Linearthinking smiley34 để nắm main idea, ta có:

 1 for example a relationship was found when children’s IQ scores were compared with their home educational provision 

 2 the higher the children’s IQ scores the better the quality of their backup measured in terms of reported verbal interactions with parents, number of books and activities in their home  

--> Main idea: 1 mối quan hệ được tìm thấy khi so sánh children's IQ scores với việc giáo dục tại nhà.

Cụ thể: children’s IQ scores càng cao thì chất lượng giáo dục tại nhà càng tốt - việc này được đo lường qua sự giao tiếp với ba mẹ, sách và các hoạt động tại nhà

→ đây chính là reference cho sự ảnh hưởng của domestic background lên high IQ students 

Chọn đáp án: Paragraph A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford