IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
IV
A building like no other

2

Paragraph B
VIII
From factory to building site

3

Paragraph C
II
Other engineering achievements

4

Paragraph D
VI
A change of direction

5

Paragraph E
III
Examining the overall benefits

1

Paragraph A
IV
A building like no other

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

Simplify 1. Zhang Yue is founder and chairman of Broad Sustainable Building who released a video of its achievement

2. It shows construction workers buzzing around while a clock marks the time .

3-4: [không cần đọc vì miêu tả rõ hơn video có gì]

5. The company is in the process of franchising its technology to partners

6. What it is selling is the world's first standardized skyscraper and with it , Zhang aims to turn Broad into the McDonald's of the sustainable building industry .

7. When asked why he decided to start a construction company , Zhang replies , 'It's not a construction company . It's a structural revolution.'

Connections →  it là để chỉ tới video do công ty Broad Sustainable Building thực hiện được đề cập ở câu đầu tiên.

→ The company chính là thay thế cho công ty Broad Sustainable Building từ câu 1

->[its technology] = [first standardized skyscraper] = [revolution] (Cuộc cách mạng): Nhấn mạnh toà nhà của công ty xây là công nghệ mới, chưa từng có, là cuộc cách mạng

Giải thích chi tiết

Skimming/ scanning cross Nếu chỉ skim/scan từ khoá giống nhau giữa đoạn văn và list of headings, thí sinh rất dễ chọn những heading như: i          A joint business project Thí sinh dễ chọn heading này vì thấy cụm “joint business project" (dự án kinh doanh hợp tác) => liên tưởng tới câu (5) có chữ partners => suy diễn là có partners thì chắc chắn là hợp tác rồi. Tuy nhiên, không chọn được heading này vì trong bài chỉ nói công ty này “franchise" (nhượng quyền) cách xây nhà của mình cho đối tác ở Brazil, India…, chứ không phải là các nước này cùng nhau hợp tác để tạo nên toà nhà. vii       Examples of similar global brands Một vài thí sinh hay chọn nhầm câu này vì thấy tên riêng McDonald’s xuất hiện trong bài => Áp dụng kiến thức xã hội, thấy McDonald’s là một global brand (nhãn hàng toàn cầu) => Chọn heading này. => Sai, vì đây không phải main idea của đoạn mà chỉ được nhắc trong 1 câu. Linearthinking check Để làm đúng Matching Heading, cần áp dụng Linearthinking qua hai bước Simplify + Read Connection Simplify + Read connection (1) - (4) Giới thiệu về Broad Sustainable Building và video công ty đang xây dựng toà nhà (5) - (7) Giới thiệu điểm đặc biệt về toà nhà: first standardised skyscraper, là một revolution (cuộc cách mạng) => Main idea: The impressiveness of Broad Sustainable Building's skyscraper (Sự ấn tượng của toà nhà công ty Broad Sustainable Building)

So với list of heading: Chọn heading iv A building like no other smiley18 (Một toà nhà đặc biệt, không giống toà nhà nào khác)

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford