IELTS Reading Practice Test

1

a reference to the irregular movement of particles
B
Paragraph B

2

mention of a productive land turning into a desert in the 20th century
G
Paragraph G

3

types of deserts
A
Paragraph A

4

mention of technical methods used to tackle the problems of deserts
H
Paragraph H

5

the influence of migration on desertification
D
Paragraph D

6

lack of agreement among the scientists about the causes of desertification
C
Paragraph C

7

a description of the fatal effects of farming practice
C
Paragraph C

1

a reference to the irregular movement of particles
B
Paragraph B

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: a reference to the irregular movement of particles

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 irregular movement = vibrating + lifted into the air + fall onto the ground + hit other particles + jerked into the air

 particles = fine particles

Giải thích chi tiết

Áp dụng Linearthinking smiley26

Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc

=> có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Imagine thứ cần tìm + xác định info trong bài:

'irregular movement' 🡪 để ý tìm đoạn mô tả có sử dụng nhiều động từ

=> Dựa vào từ khóa 'particles' và một loạt các động từ 'vibrating' + 'lifted into the air' ..., ta locate được info

Step 2: Phân tích info 

smiley4 Đoạn này có chứa nhiều từ lạ, có thể gây khó khăn cho việc hiểu hết nghĩa của đoạn.

Tuy nhiên, mặc dù ko hiểu hết nghĩa, ta vẫn có thể nhận ra đoạn này có sử dụng rất nhiều động từ khi miêu tả về fine particles bao gồm: vibrating + lifted into the air + fall onto the ground + hit other particles + jerked into the air 

=> Có thể đoán rằng những động từ này đang miêu tả chuyển động của particles

=> Tóm lại, đoạn này chứa info cần tìm -> Chọn B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford