IELTS Reading Practice Test

1

an explanation of the factors affecting the transmission of information
D
Paragraph D

2

an example of how unnecessary information can be omitted
F
Paragraph F

3

a reference to Shannon’s attitude to fame
B
Paragraph B

4

details of a machine capable of interpreting incomplete information
E
Paragraph E

5

a detailed account of an incident involving information theory
A
Paragraph A

6

a reference to what Shannon initially intended to achieve in his research
C
Paragraph C

1

an explanation of the factors affecting the transmission of information
D
Paragraph D

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: an explanation of the factors affecting the transmission of information

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 The transmission of information = information can pass along communication channels 

Giải thích chi tiết

Với Linearthinking smiley18

smiley7 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

  • explanation: sự giải thích → có thể sẽ giải thích ra thẳng luôn

  • the transmission of information: sự trao đổi thông tin → thông tin gì, được trao đổi bằng cách nào

Step 2: Tìm thứ imagine

The transmission of information => information can pass along communication channels

=> Đáp án: Paragraph D check

Để hiểu rõ hơn ta đọc theo DOL’s Linearthinking smiley18 để nắm main idea:

Câu 1 + 2 giải thích khái niệm noise và những lý thuyết về effects of noise with mathematical precision

Câu 3 nêu nghiên cứu của Shannon ông cho rằng noise sets a limit on the rate mà information truyền qua các kênh truyền thông

-> Vậy factor ở đây là rate - cái mà noise sets a limit on

→ same meaning với câu hỏi

=> Đáp án: paragraph D check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford