IELTS Reading Practice Test

1

In the final decades of the twentieth century, a single theory of language learning was dominant.
A
Yes
B
No
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: In the final decades of the twentieth century, a single theory of language learning was dominant.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 In the final decades of the twentieth century = For five decades

 a single theory of language learning = this idea

 was dominant = prevailed 

Giải thích chi tiết

smiley5 Ngay đoạn 1 ta thấy có nhắc tới mốc thời gian '1960s'

=> 5 thập kỷ tính từ mốc thời gian '1960s' chính là những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

For five decades this idea prevailed , and influenced work in linguistics, psychology and cognitive science.

=> Bạn nào hiểu từ 'prevailed' thì có thể dễ dàng chọn đáp án rồi

=> Nếu không thì ta cũng thấy: idea này ảnh hưởng tới các nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực

=> Chứng tỏ nó cũng phải 'dominant' -> Chọn YES check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford