IELTS Reading Practice Test

1

More species survive on the farms studied by the researchers than in the natural El Salvador forests.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: More species survive on the farms studied by the researchers than in the natural El Salvador forests.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 species survive on the farms = species of parasitic wasp + On 24 farms, they found nearly 300 species of tree

 researchers = scientists

 than in the natural El Salvador forests => Bài đọc không có info

Giải thích chi tiết

smiley5 Hiểu câu hỏi: More species survive on the farms studied by the researchers than in the natural El Salvador forests.

=> Có nhiều loài sống ở nông trại hơn là ở El Salvador forests

=> Vì đây là câu đầu tiên, đồng thời cũng là dạng T/F/NG (đi theo thứ tự bài đọc) -> Ta sẽ ưu tiên đọc ở đoạn 1

=> Tuy nhiên, ta thấy ở đoạn này bài đọc chỉ đề cập tới số lượng species on the farms, không đề cập tới species của El Salvador forests

=> Chọn NOT GIVEN check

>>> smiley2 Tips: Nếu bạn vẫn chưa chắc, và nghĩ thông tin này có thể xuất hiện ở đâu đó trong bài đọc nữa thì bạn hãy khoan chọn đáp ánlàm tiếp câu sau

Vì dạng True/False/NG thường đi theo thứ tự từ trên xuống, bạn có thể dựa vào câu trước để biết cần đọc từ đâu và dựa vào câu sau, để biết cần đọc tới đâu, đọc hết vẫn không thấy thì là NOT GIVEN, chứ đừng đọc cả bài, rất tốn thời gian

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford