IELTS Reading Practice Test
Complete the notes, which show how the approaches to defining 'talent'*have changed.
Choose ONE or TWO WORDS from the passage for each answer

1

‘percentage definition’
IQ/intelligencemultifaceted approach/multi-faceted approach1

‘percentage definition’
IQ/intelligencemultifaceted approach/multi-faceted approachĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: IQ/intelligence

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 IQ/intelligence = IQ + intelligence

Giải thích chi tiết

smiley5 Dựa vào thông tin 'percentage definition', ta có thể dễ dàng khoanh vùng được thông tin cần đọc

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 This definition (percentage definition) has fallen from favour , eclipsed by IQ tests where a series of written or verbal tests of general intelligence leads to a score of intelligence. 

=> Percentage definition không còn được ưa chuộng và bị eclipsed by IQ tests.

=> Từ vế trước, ta đoán được "eclisped"thay thế/áp đảo

=> Việc một người có talented hay không dựa trên IQ tests, với mục đích kiểm tra 'intelligence' của một người

=> Dễ dàng nhận ra chỗ trống phải điền IQ tests

>>> Tuy nhiên, IQ là viết tắt của 'intelligence quotient' -> IQ test đã vượt qua ngưỡng 2 từ của đáp án

>>> Vì bản chất của IQ test là để đánh giá trí thông minh -> Ta có thể điền IQ/intelligence

=> Answer: IQ/intelligence check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford