IELTS Reading Practice Test

1

A wrong answer indicates more of a child’s different perspective than incompetence in reasoning.
B
Mehan

2

Logical reasoning involving in the experiment is beyond children’s cognitive development.
A
Piaget

3

Children’s reluctance to comply with the game rules or miscommunication may be another explanation.
C
Donaldson

4

There is an indication of a scientific observation approach in research.
D
Lacey, Hargreaves and Lambert

5

There is a detail of flaw in experiments on children’s language development.
B
Mehan

1

A wrong answer indicates more of a child’s different perspective than incompetence in reasoning.
B
Mehan

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: A wrong answer indicates more of a child’s different perspective than incompetence in reasoning.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 A wrong answer = wrong answers

 child’s different perspective = children gave a different answer rather than the one the tester expected

 incompetence in reasoning = lack of reasoning capacity 

Giải thích chi tiết

smiley18 Tip: Để làm bài này nhanh hơn các bạn nên locate các tên riêng trước nhé

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi 

  • Hiểu cấu trúc câu hỏi: wrong answer indicates more of A than B: wrong answer cho thấy A hơn là B

=> Hiểu cả câu: Children trả lời sai cho thấy chúng có quan điểm khác nhau, hơn là do chúng thiếu khả năng lập luận

Step 2: Mình áp dụng Linearthinking để rút ra main idea nhé smiley26

 1 Mehan argues that the subjects might interpret the test questions in a way different from  that meant by the experimenter

 5 The score sheet with the wrong answers does not include a child’s lack of reasoning capacity ; it only records that the children gave a different answer rather than the one the tester expected 

=> Câu 5 giúp làm rõ câu 1 hơn khi nhắc lại việc trẻ em đưa ra câu trả lời khác với sự mong đợi của tester/ experimenter

=> Các câu 2 + 3 + 4 chỉ là ví dụ cho 2 ý chính này thôi nên mình bỏ qua

=> Tóm lại: Mehan cho rằng trẻ em có different answers không phải vì chúng lack reasoning capacity, mà vì chúng có cách suy nghĩ khác

=> Chọn B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford