IELTS Reading Practice Test

1

the contrast between the nature of personal judgment and the nature of doctor ’s diagnosis
E
Paragraph E

2

a reference of culture about pressure
F
Paragraph F

3

sick leave will not be permitted without professional diagnosis
H
Paragraph H

4

how doctors’ opinions are regarded in the society
H
Paragraph H

5

the illness of patients can become part of new knowledge
I
Paragraph I

6

a description of knowledge drawn from non-specialised sources other than personal knowledge
G
Paragraph G

7

an example of collective judgment from personal experience and professional doctor
D
Paragraph D

8

a reference that some people do not realise they are ill
B
Paragraph B

1

the contrast between the nature of personal judgment and the nature of doctor ’s diagnosis
E
Paragraph E

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: the contrast between the nature of personal judgment and the nature of doctor’s diagnosis

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 the contrast = However

 nature of personal judgment = personal knowledge about your own body

 the nature of doctor’s diagnosis = the doctor's expert diagnosis 

Giải thích chi tiết

smiley5 Đối với dạng Matching Information này bạn nên để đến cuối khi đã nắm được đại ý của bài đọc rồi hẵng làm nhé

=> Như vậy sẽ tìm được thông tin nhanh hơn

Step 1: Hiểu câu hỏi + Imagine paraphrase

'the contrast' -> tìm những từ chỉ sự tương phản

'nature of personal judgment' -> nghĩ về việc bản thân tự nhận xét điều gì đó

'the nature of doctor’s diagnosis' -> tìm thông tin về việc chuẩn đoán của bác sĩ

Step 2: Tìm thứ imagine + xác định info

'the contrast' -> 'however' (từ nối chỉ sự tương phản)

'nature of personal judgment' -> personal knowledge about your own body

'the nature of doctor’s diagnosis' -> the doctor's expert diagnosis

=> Tìm được thông tin ở đoạn E check

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea và confirm đáp án:

 1 you decide to consult the doctor because you feel unwell - this is personal knowledge about your own body. 

 2 However , the doctor's expert diagnosis is based on experience and training

=> Ta thấy từ nối 'however' được dùng để so sánh 'personal judgement' với 'doctor's diagnosis'

=> Hiểu rõ vì sao chọn E check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford