IELTS Reading Practice Test

1

Why do termite mounds have a system of vents?
A
to allow the termites to escape from predators
B
to enable the termites to produce food
C
to allow the termites to work efficiently
D
to enable the termites to survive at night

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Why do termite mounds have a system of vents?

Answer: B - to enable the termites to produce food

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 termite mounds = gigantic mounds

 a system of vents = a system of vents

 produce food = farm a fungus that is their primary food source 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 Termites in Zimbabwe build gigantic mounds inside which they farm a fungus that is their primary food source. 

 2 This must be kept at exactly 30.5°C , while the temperatures on the African yield outside can range from 1.5°C at night to 40°C during the day. 

 3 The termites achieve this remarkable feat by building a system of vents in the mound. 

=> Câu 1 cho biết mối ở Zimbabwe - xây những tổ lớn - và trồng nấm bên trong để ăn

=> Câu 2 nói rằng để trồng nấm, nhiệt độ trong tố phải ở 30.5°C - và cho biết sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm (1.5°C - 40°C)

=> Câu 3 cho biết termites có thể đạt được 'this remarkable feat' bằng việc xây 'a system of vents'

>>> 'Feat' có nghĩa là 'một thành tựu khó khăn lắm mới đạt được' -> Họ dùng từ này vì nhiệt độ bên ngoài chênh lệch rất lớn, mà termites vẫn có thể duy trì nhiệt độ trong tổ ở 30.5°C smiley13

=> 1 + 2 + 3 : Termites xây 'system of vents' để duy trì nhiệt độ trong tổ để trồng nấm

=> Ứng với đáp án B - to enable the termites to produce food check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford