IELTS Reading Practice Test

1

reference to the way the council’s report is organised
H
Paragraph H

2

the reason why inhabitants in one part of Didcot are isolated
D
Paragraph D

3

a statement concerning future sources of investment
G
Paragraph G

4

the identification of two major employers at Didcot
C
Paragraph C

5

reference to groups who will be consulted about a new development plan
I
Paragraph I

6

an account of how additional town centre facilities were previously funded
E
Paragraph E

1

reference to the way the council’s report is organised
H
Paragraph H

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: reference to the way the council’s report is organized

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 the way = around the individual components of a sustainable community, and shows the baseline position for each component.

 the council’s report = This report

 is organized = is structured 

Giải thích chi tiết

smiley18 Tip: Đối với dạng Matching Information này bạn nên để đến cuối khi đã nắm được đại ý của bài đọc rồi hẵng làm nhé

=> Như vậy sẽ tìm được thông tin nhanh hơn

Step 1: Hiểu câu hỏi + Imagine paraphrase

  • the way -> nghĩ đến mô tả cụ thể về cách thức mà report được organized

  • the council’s report -> tìm các thông tin liên quan

  • is organized -> bài đọc có thể paraphrase từ này

Step 2: Tìm thứ imagine + xác định info

  • the way -> around the individual components of a sustainable community, and shows the baseline position for each component.

  • the council’s report -> This report

  • is organized -> is structured

=> Tìm được thông tin ở đoạn H check

smiley26 Áp dụng Linearthinking để confirm đáp án

 This report , therefore , is structured around the individual components of a sustainable community , and shows the baseline position for each component.

=> This report - do đó - được thiết lập - quanh các yếu tố cá nhân trong một cộng đồng phát triển bền vững - và - chỉ ra vị trí của từng tác nhân

=> Confirm được đáp án H check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford