IELTS Reading Practice Test

1

Jack Horner knew exactly the bone picked up in his father’s ranch belonged to a certain dinosaur when he was at the age of 8.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Jack Horner knew exactly the bone picked up in his father’s ranch belonged to a certain dinosaur when he was at the age of 8.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 knew exactly the bone belonged to a certain dinosaur = pretty sure it was the upper arm bone of a duckbilled dinosaur

 his father’s ranch = his ranch

 at the age of 8 = eight years old 

Giải thích chi tiết

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 when I was eight years old he took me back to the area that had been his ranch , to where he had seen these big old bones. 

 2 I picked up one. 

 3 I am pretty sure it was the upper arm bone of a duckbilled dinosaur

=> 1 + 2 + 3 : Năm 8 tuổi, khi được bố dẫn đến xem 'big old bones' ở nông trại của ông, Jack Horner khá chắc chắn đó là 'bone of duckbilled dinosuar'

=> Chọn TRUE check

Be pretty sure = Knew exactly 

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford