IELTS Reading Practice Test
1
All people have the same reaction to a certain point of view.
E
Paragraph E
2
Qualitative descriptions are valuable in exploring thought processing.
G
Paragraph G
3
Different cultures will affect the description of the same scene.
D
Paragraph D
4
We thought of young people as widely different at different geographical locations.
B
Paragraph B
5
Eastern people are less likely to stick to their argument.
E
Paragraph E
1
All people have the same reaction to a certain point of view.
E
Paragraph E

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: All people have the same reaction to a certain point of view.

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 All people have the same reaction = Both the Korean and the American showed strong support.

 a certain point of view = a position

Giải thích chi tiết

>>> smiley5Các bạn chú ý từ 'position' ở đây không có nghĩa là vị trí cross, mà là lập trường/quan điểmcheck. Đây là một nghĩa khá hay của từ này nên các bạn note lại nhé

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 In another experiment, the subjects  were presented with some very convincing evidence for a position.

 2 Both the Korean and the American showed strong support.

=> 1 + 2 -> Main idea: Trong 1 thử nghiệm khác, the subjects - showed strong support - for a position (=viewpoint) khi được cho xem convincing evidence

=> Tất cả subjects - đều có phản ứng giống nhau - đối với view point -> Tìm được thông tin này ở paragraph E -> Chọn E check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford