IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph B
II
The development of mass tourism

2

Paragraph C
I
Economic and social significance of tourism

3

Paragraph D
V
Difficulty in recognising the economic effects of tourism

4

Paragraph E
VII
The world impact of tourism

1

Paragraph B
II
The development of mass tourism

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

 1 Tourism is a 20th century phenomenon 

 2 Historians suggest that mass tourism began in England with the rise of inexpensive transportation

 3 The creation of airline industry signalled the rapid growth of international travel 

 4 This growth led to the development of new industry: tourism 

 5 In turn , international tourism became - the concern of governments since it  not only provided new employment opportunities - but also produced a means of earning 

''The rise of inexpensive transportation'' ở câu 2 giải thích tại sao "tourism is a phenomenon" → đưa ví dụ ở câu 3 - "the creation of airline industry"

Câu 4 là kết qủa của câu 3

Giải thích chi tiết

smiley43Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được nội dung bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

smiley18 Áp dụng DOL’s Linearthinking

Chúng ta sẽ đơn giản các câu ở trên để hiểu ý chính và xác định được mỗi quan hệ các câu.

 1 Tourism is a 20th century phenomenon

 2  3 Explanation and example of the rise of transportation

 4 this growth led to the development of tourism

 5  this development brought new employment opportunities and a means of earning foreign exchange 

→ Vậy nguyên đoạn này bạn có thể thấy tác giả đang đi theo từng bước để giải thích sự development của mass tourism qua từng giai đoạn

→ Chọn heading ii: the development of mass tourism check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford