IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph B
II
Mixed views on current changes to museums

2

Paragraph C
VI
Fewer differences between public attractions

3

Paragraph D
I
Commercial pressures on people in charge

4

Paragraph E
III
Interpreting the facts to meet visitor expectations

1

Paragraph B
II
Mixed views on current changes to museums

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection
 1. However attitudes towards history and the way it should be presented have altered

 2. The key word in heritage display is now 'experience'

 3. Good examples of this approach in the UK are the National Museum + Noun 2 + Noun 3 and Noun 4 

 4. In the US the trend emerged earlier ..................................

 5. No one can predict where the process will end

 6. On heritage sites the re-enactment of historical events is increasingly popular and computers will soon provide virtual reality experiences + which will present .............. 

 7. Such developments have been criticized as an intolerable vulgarisation , but the success of many historical theme parks suggests that the majority of the public does not share this opinion 

Câu 1 chỉ ra sự thay đổi trong ý kiến/ thái độ đối với lịch sử

Câu 2 heritage display hiện tại nên chú trọng vào "experience"

Câu 3 và câu 4 đưa ra ví dụ minh họa về những museums xây dựng được "experience" ở UK và US

Câu 5 chỉ sự phổ biến của trend này, không biết khi nào mới kết thúc

Câu 6 nói đến sự phát triển của historical events trong những heritage sites

Câu 7 mọi người không đồng tình với việc xem trend này là intolerable vulgarisation

Giải thích chi tiết

Nếu chỉ scan/skim các bạn sẽ thấy các keyword như là in the UK, in the US → đang chỉ về international 

Cộng thêm keyword "criticised" sẽ nghĩ theo chiều hướng đưa ra nhận định “dimension"

→ nhanh tay chọn heading iv  → SAI cross

smiley18 Với Linearthinking

Câu 1 + 2 the keyword in heritage display now is experience

Câu 3 + 4 examples of heritage display now in the UK and US by showing historical events

Câu 5 trend này vẫn đang còn phát triển

Câu 6 + 7 sự phổ biến của historical events trong heritage sites và dù cho bị criticized nhưng the success of historical theme parks chứng tỏ đại chúng ủng hộ trend này

Từ main idea của các câu trên, bạn thấy được rằng: there are two views of heritage developments in museums in UK and US - experience -  at the moment (good and bad) 

Từ đó, bạn có thể dễ dàng chọn heading ii

=> Đáp án: heading ii - Mixed views on current changes to museums check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford