IELTS Reading Practice Test
Name of plastic
Date of invention
Original region
Property
Common use
Celluloid
1860s
US1907
US
Can be cast and moulded but cannot be softened by heat
-

- household items and car parts
Polythene
1930
Bottles
Rigid PVC


Polystyrene
1930s
GermanyFood container
Polyurethanes

Germany


foams
Adhesives, coatings and insulation

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Common use of Celluloid

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 Celluloid = Celluloid

 Common use = uses 

Giải thích chi tiết

smiley5 Dựa vào tên riêng 'Celluloid' + các thông tin đã có sẵn như '1860s' + 'US' , ta dễ dàng locate được thông tin

smiley26 Áp dụng Linearthinking để nắm main idea:

 1 Celluloid was made by dissolving cellulose in a solution of camphor dissolved in ethanol.

 2 This new material rapidly found uses  in the manufacture of products such as knife handles, detachable collars and cuffs, spectacle frames and photographic film.

 3 Without celluloid , the film industry could never have got off the ground at the end of the 19th century.

=> Câu 1 cho biết cách tạo ra Celluloid

=> Câu 2 cho biết các 'uses' của Celluloid

>>> Tuy nhiên tới đây bạn sẽ thấy có tới những 4 công dụng, và câu 3 sẽ cho chúng ta biết nên điền cái nào,

=> Câu 3 bổ sung cho câu 2 : Nếu không có Celluloid, film industry đã không thể 'got off the ground' (start)

=> Vậy công dụng phổ biến nhất của Celluloid là để làm photographic film

=> Answer: photographic film check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford