IELTS Reading Practice Test

1

a description of how people misused a bike-sharing scheme
E
Paragraph E

2

an explanation of why a proposed bike-sharing scheme was turned down
C
Paragraph C

3

a reference to a person being unable to profit from their work
F
Paragraph F

4

an explanation of the potential savings a bike-sharing scheme would bring
C
Paragraph C

5

a reference to the problems a bike-sharing scheme was intended to solve
A
Paragraph A

1

a description of how people misused a bike-sharing scheme
E
Paragraph E

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: a description of how people misused a bike-sharing scheme

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 how people misused a bike-sharing scheme = The system was prone to vandalism and theft + there would always be a couple of bikes missing 

Giải thích chi tiết

smiley5 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

Mô tả cách người ta dùng sai 1 bike-sharing scheme

=> Ta expect đoạn info sẽ mô tả những việc sử dụng sai trái, tiêu cực của bike-sharing scheme.

Step 2: Tìm thứ imagine

description: trong bài sẽ ko chứa từ khóa này mà sẽ là 1 đoạn miêu tả cụ thể

  • Trong câu hỏi có 1 động từ quan trọng cần chú ý là misuse. Nếu ko hiểu từ misuse có thể tự suy ra từ động từ use (sử dụng) và tiền tố mis- (mang nghĩa negative – 1 cách sai lầm, ko đúng đắn) 

=> misuse là sử dụng 1 cách sai lệch 

=> Đáp án: Paragraph E

Đoạn E có nhắc đến những hiện tượng tiêu cực liên quan đến bike-sharing scheme là vandalism (hành động phá hoại) và theft (nạn trộm cướp). Đây là những ví dụ của việc misuse

Nếu ko hiểu nghĩa 2 từ này, ta vẫn có thể dựa vào câu tiếp theo: “… there would always be a couple of bikes missing”

=> Xe đạp bị mất => Có người lấy trộm => Đây là hành vi sai trái => misuse

=> Đáp án: Paragraph E check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford