IELTS Reading Practice Test

1

an acceptance that not all diseases can be totally eliminated
D
Paragraph D

2

examples of physical conditions caused by human behaviour
C
Paragraph C

3

a reference to classifying diseases on the basis of how far they extend geographically
F
Paragraph F

4

reasons why the level of access to healthcare can vary within a country
G
Paragraph G

5

a description of health geography as a mixture of different academic fields
D
Paragraph D

6

a description of the type of area where a particular illness is rare
B
Paragraph B

1

an acceptance that not all diseases can be totally eliminated
D
Paragraph D

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: an acceptance that not all diseases can be totally eliminated

So sánh các cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:
 not all diseases can be totally eliminated = diseases like polio are re-emerging, respiratory diseases continue to spread, and malaria-prone areas are still fighting to find a better cure + people will always be prone to illness 
Giải thích chi tiết

smiley9Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

1. Hiểu câu hỏi + & imagine paraphrase

  • Câu hỏi: Sự chấp nhận rằng ko phải mọi diseases đều có thể đc loại bỏ hoàn toàn = vẫn còn disease tồn tại.

  • Imagine: Có thể bài đọc sẽ đưa ra dẫn chứng/ví dụ giải thích vì sao chấp nhận.

2. Tìm thứ imagine & so sánh

-> dẫn chứng/ví dụ giải thích vì sao chấp nhận = diseases like polio are re-emerging, respiratory diseases continue to spread, and malaria-prone areas are still fighting to find a better cure

=> Đáp án: Paragraph D check

Để hiểu rõ hơn ta áp dụng DOL's Linearthinking smiley18

Đoạn D cho biết: people will always be prone to illness => Meaning: con người sẽ luôn có khả năng bị mắc bệnh

=> Đây như 1 lời chấp nhận rằng bệnh tật sẽ luôn tồn tại, ko bao giờ được loại bỏ hoàn toàn.

 1 diseases like polio are re-emerging , respiratory diseases continue to spread , and malaria-prone areas are still fighting to find a better cure 

=> tất cả những cụm từ như “re-emerging”, “spread”, “still fighting to find a better cure” cho thấy con người vẫn đang mắc bệnh chứ chưa thể hoàn toàn loại bỏ chúng.

=> Chọn Paragraph D check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford