IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
VIII
A fortunate accident

2

Paragraph B
III
The gift that keeps on giving

3

Paragraph C
VII
Making kefir

4

Paragraph D
I
A unique sensory experience

5

Paragraph E
VI
Culinary applications

6

Paragraph F
IX
Kefir gets an image makeover

7

Paragraph G
II
Getting back to basics

1

Paragraph A
VIII
A fortunate accident

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection

Simplified

  1.  The shepherds were only trying to transport milk the best way they knew how [phần giữa 2 dấu gạch là giải thích thêm không cần đọc] when they made a significant discovery .

  2.  A fermentation process would sometimes occur and when the pouches were opened up on arrival they would no longer contain milk but a substance instead .

  3.  This unexpected development was a blessing in disguise

  4.  The new drink turned out to be health tonic, a dairy product and a tasty addition to our culinary repertoire .

Connection →  “A significant discovery” được đề cập ở câu một được giải thích rõ hơn ở những câu tiếp theo: nó là “the new drink" (một thức uống mới), “a substance" (một loại chất) và “unexpected development" (một phát hiện không ngờ tới)

Giải thích chi tiết

Skimming/ scanning cross Nếu chỉ skim/scan từ khoá giống nhau giữa đoạn văn và list of headings, thí sinh rất dễ chọn những heading như: iv Variations in alcohol content Thí sinh dễ chọn heading này vì thấy cụm “alcoholic substance" rất giống với “alcohol content" trong heading. Tuy nhiên, không chọn được heading này vì heading đề cập tới “variations" (sự đa dạng, khác biệt) trong thành phần alcohol, nhưng đoạn này lại chẳng đi sâu vào alcohol hay thành phần của nó, mà chỉ đề cập tới alcohol trong đúng 1 cụm mà thôi. x Ways to improve taste Một vài thí sinh hay chọn nhầm câu này vì thấy từ “tasty" xuất hiện trong câu cuối cùng của đoạn. Tuy nhiên, câu này vẫn chưa phải đáp án đúng. (Muốn biết tại sao chưa đúng thì cùng nhìn thử bài giải bằng Linearthinking nhé) Linearthinking check Để làm đúng Matching Heading, cần áp dụng Linearthinking qua hai bước Simplify + Read Connection Simplify + Read connection (1) + (2) + (3) The shepherds discovered a new substance while transporting milk. (4) Nói về tầm quan trọng của new substance (=new drink) này => Main idea: Shepherds tình cờ phát hiện new drink khi đang vận chuyển milk và phát hiện này rất quan trọng

So với list of heading: Chọn heading viii. A fortunate accident (Một phát hiện tình cờ may mắn) smiley18 Paraphrasing: Accident (Phát hiện tình cờ) = Discovered a new substance while transporting milk Fortunate = Tầm quan trọng của phát hiện này (health tonic, dairy product, tasty addition…) 

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford