IELTS Reading Practice Test
Wildfires
•Characteristics of wildfires and wildfire conditions today compared to the past:
- occurrence: more frequent
- temperature: hotter
- speed: faster
- movement:

1

spread

more unpredictably
- size of fires:

2

10 times/ten times

greater on average than two decades ago
•Reasons wildfires cause more damage today compared to the past:
- rainfall:

3

below

average
- more brush to act as

4

fuel

- increase in yearly temperature
- extended fire

5

seasons

- more building of

6

homes/housing

in vulnerable places

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: Characteristics of wildfires and wirefire conditions today compared to the past:

  • Movement: spread more unpredictably 

So sánh thông tin trong bài đọc, ta có:

Compared to the past  = more than in the past 

spread more unpredictably  = spread more erratically

wildfires = wildfires 

Giải thích chi tiết

smiley26 Hiểu thông tin bài đọc cùng Linearthinking

 the wildfires are hotter, faster , and spread more erratically than in the past  .

--> Main idea:

  • the wildfires nóng hơn và nhanh hơn → không có yếu tố về việc di chuyển

  • the wildfires - lan rộng khó dự đoán hơn so với quá khứ → có yếu tố so sánh về việc di chuyển với the past 

So sánh với câu hỏi: spread more unpredictably = spread more erratically

Answer: Spread check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford