IELTS Reading Practice Test

1

Paragraph A
V
Reasons for the search for extra- terrestrial intelligence

2

Paragraph B
IV
Assumptions underlying the search for extra-terrestrial

3

Paragraph C
VII
Likelihood of life on other planets

4

Paragraph D
I
Seeking the transmission of radio signals from planets

5

Paragraph E
II
Appropriate responses to signals from other civilisations

1

Paragraph A
V
Reasons for the search for extra- terrestrial intelligence

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection
 1. The primary reason for the search is curiosity the same curiosity about...

 2. We want to know whether we are alone in the Universe

 3. We want to know whether life evolves naturally if... , or whether....

 4. The simple detection of a radio signal will be sufficient to answer this most basic of all questions

 5. SETI is another cog in the machinery of pure science which is continually pushing out...

 6. However there are other reasons for being interested in whether life exists elsewhere

 7. For example we have had civilisation on Earth for a few thousand years and the threats of nuclear war...

 8. Will we last another two thousand years or ...?

 9. Since the lifetime of a planet like ours is several billion years we expect that if other civilization do survive....

 10. Thus other civilization we hear from is far older than ourselves

 11. The existence of such a civilisation will tell us that long-term survival is possible

 12. It is possible that older civilization pass on the benefits of their experience in dealing with threats...

Câu 1 nêu lý do research - curiosity

Câu 2 + 3 curiosity về những gì - questions

Câu 4 answer for those questions - radio signal

Câu 5 SETI trả lời những câu hỏi đó để widen our horizon

Câu 6 có những lý do khác để tìm hiểu life exist elsewhere

Câu 7 ví dụ minh họa cho câu 6

Câu 8 đặt câu hỏi

Câu 9 đưa ra lý do của hệ quả ở câu 10 

Câu 11 + 12 những possibility về lifespan của our civilization

Giải thích chi tiết

Nếu đoạn văn này bạn skim/scan nhanh sẽ ra những keywords như là: knowledge, other civilizations, life forms

→ Thì bạn sẽ liên tưởng ngay đoạn này đang nói đến việc tìm hiểu về extra-terrestrial life forms, thì khi nhìn headings sẽ dễ bị nhầm với “heading vi - knowledge of extra-terrestrial life forms"

→ Chọn heading vi → SAI cross

Apply Linearthinking smiley18 ta thấy sự liên kết như sau:

Câu 1 chúng ta làm research vì curiosity

Câu 2 + 3 đặt nghi vấn, curiosity đó là gì, chúng ta muốn tìm hiểu vấn đề gì

Câu 4 + 5 radio signal có thể trả lời hết và SETI đang widen our horizon

Tuy nhiên, ngoài lý do ở câu 1 thì chúng ta còn lý do khác ở câu 6

Câu 7 nêu ví dụ để giải thích thêm cho lý do vừa nêu

Câu 8 đặt câu hỏi, liệu chúng ta có tồn tại lâu dài được không

Câu 9 - tại sao được và câu 10 hệ quả như thế nào

Câu 11 + 12 chúng ta có thể nghĩ tích cực hơn về possibility of our long-term survival maybe nhờ sự giúp đỡ của older civilization

 → Main idea của cả đoạn: Đưa ra 2 lý do chính của doing research:

 • Do curiosity

 • Trả lời cho câu hỏi liệu chúng ta có thể đảm bảo our long-term survival không

Ngoài ra những câu support sentences cũng bổ sung cho 2 lý do chính này

Thế nên đoạn này tập trung vào nêu reasons của the search for extraa-terrestrial intelligence

=> Đáp án là Heading V check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford