IELTS Reading Practice Test
1
the location of the first test site
C
Paragraph C
2
a way of bringing the power produced on one site back into Britain
E
Paragraph E
3
a reference to a previous attempt by Britain to find an alternative source of energy
A
Paragraph A
4
mention of the possibility of applying technology from another industry
C
Paragraph C
1
the location of the first test site
C
Paragraph C

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: the location of the first test site

So sánh các cụm từ bên bài đọc và câu hỏi, ta có:

 first = first station 

 test = to test 

Giải thích chi tiết

smiley18 Với Linearthinking

smiley7 Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

Imagine: location - phải có tên riêng của địa điểm đó. Đặc điểm nhận dạng: tên có viết hoa

Step 2: Tìm thứ imagine

Location: Lynmouth in Devon

=> Đáp án: Paragraph C check

Để hiểu rõ hơn ta đọc theo DOL’s Linearthinking để nắm main idea:

 The first station is expected to be installed off Lynmouth in Devon shortly to test the technology in a venture 

→ first station được dự đoán installed off Lynmouth in Devon → để test technology

-> có tên địa điểm

→ same meaning với câu hỏi 

=> Đáp án: Paragraph C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford