IELTS Reading Practice Test
1
Paragraph A
IV
Many external bodies being held responsible for problems
2
Paragraph B
II
The impact on companies of being subjected to close examination
3
Paragraph C
VI
A risk that not all directors take part in solving major problems
4
Paragraph D
VIII
A proposal to change the way the board operates
5
Paragraph E
VII
Boards not looking far enough ahead
6
Paragraph F
I
Disputes over financial arrangements regarding senior managers
7
Paragraph G
III
The possible need for fundamental change in every area of business
1
Paragraph A
IV
Many external bodies being held responsible for problems

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Simplify & Connection
 1. After failures , companies should consider changes to their directors' roles

 2. The role of a board director today is not easy

 3. Following the 2008 meltdown , the search meant (that) blame has been spread far and wide

 4. Governments, regulators, ... be in the frame

 5. Bank directors and their failures have been examined

Câu 2 là thông tin phụ cho director 's roles.

Câu 3 là hành động tiếp diễn của câu 1 khi sự đỗ lỗi lan ra xa hơn.

Câu 4 , 5 là thông tin chi tiết của của 3 , chỉ rõ blame lan xa và rộng thế nào.

Giải thích chi tiết

Nếu chỉ scan skim mà không hiểu main idea thì dễ chọn ii. The impact on companies of being subjected to close examination cross(do trong đoạn có keyword “companies” và “examined”) hoặc vi. A risk that not all directors take part in solving major problems cross (do trong đoạn lặp lại keyword “directors” nhiều lần). Tuy nhiên, đây chỉ là những chi tiết nhỏ chứ ko nói lên ý chính của đoạn.

smiley18 Áp dụng DOL’s Linearthinking

Mình đã đơn giản các câu ở trên để hiểu ý chính và xác định được mỗi quan hệ các câu. Sau đây mình sẽ giảng để các bạn hiểu rõ hơn đoạn văn.

Câu 1 : sau thất bại, cân nhắc vai trò giám đốc

=> Nghĩa là giám đốc bị cho rằng là nguyên nhân gây thất bại

Câu 2 : Chỉ là 1 câu bình luận thêm, ko cho thông tin gì đáng giá

Câu 3 : sự đổ lỗi lan rộng ra đến các tổ chức khác

Câu 4 : 1 loạt các tổ chức nằm trong sự đỗ lỗi đó

Câu 5 : Giám đốc ngân hàng, và lỗi của họ cũng bị điều tra sát sao

=> Main idea: Vấn đề lúc đầu được đổ lỗi lên ban giám đốc công ty, sau đó lan rộng ra đến cả những tổ chức khác ( many organizations being blamed for failures).

 => Chọn iv - Many external bodies being held responsible for problems check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford