IELTS Reading Practice Test
1
examples of different ways in which the parallax principle has been applied
F
Paragraph F
2
a description of an event which prevented a transit observation
D
Paragraph D
3
a statement about potential future discoveries leading on from transit observations
G
Paragraph G
4
a description of physical states connected with Venus which early astronomical instruments failed to overcome
E
Paragraph E
1
examples of different ways in which the parallax principle has been applied
F
Paragraph F

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: examples of different ways in which the parallax principle has been applied

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 The parallax principle = these parallax measurements = the parallax principle 

Giải thích chi tiết

smiley18 Với Linearthinking

Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

Tìm sự đề cập về: những phương cách/ ví dụ áp dụng parallax principle

Imagine: những lĩnh vực hoặc ứng dụng của parallax principle

Step 2: Tìm thứ imagine

→ examples of different ways → phải đưa ít nhất là 2 ví dụ

=> Đáp án: Paragraph F check

Để hiểu rõ hơn ta dọc theo DOL’s Linearthinking để nắm main idea:

Câu 1 Johann Franz Encke finally determined  a value for the AU based on all these parallax measurements...

Câu 2 Reasonably accurate  for the time , that is quite close to today’s value of 149,597,870 km , determined by radar , which has now superseded transits and all other methods in accuracy. 

Câu 3 The AU is a cosmic measuring rod and the basis of how we scale the Universe today. 

Câu 4 The parallax principle can be extended to measure the distances to the stars.

2 ứng dụng là:

  • Johann determined a value for the AU based on these parallax measurements.

  • The parallax principle can be extended to measure the distances to the stars. 

→ Vậy parallax principles dùng để determined a value for the AUmeasure the distances to the stars 

→ chọn paragraph F check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford