IELTS Reading Practice Test

1

proposed explanations for the decline of the Harappan Civilisation
C
Paragraph C

2

reference to a present-day application of some archaeological research findings
H
Paragraph H

3

a difference between the Harappan Civilisation and another culture of the same period
A
Paragraph A

4

a description of some features of Harappan urban design
B
Paragraph B

5

reference to the discovery of errors made by previous archaeologists
D
Paragraph D

1

proposed explanations for the decline of the Harappan Civilisation
C
Paragraph C

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: proposed explanations for the decline of the Harappan Civilisation

So sánh các cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:
 the decline of the Harappan Civilisation = the decline of the civilisation
Giải thích chi tiết

smiley18Với Linearthinking

smiley9Tip: Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc => có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Đọc hiểu câu hỏi & imagine paraphrase

Những giải thích được đề xuất về sự sụp đổ của Harappan Civilisation.

  • Tìm sự đề cập đến the decline of the Harappan Civilisation

  • proposed explanations: ta phải tìm 1 đoạn mô tả thật về explanations (số nhiều) --> ta expect sẽ có nhiều hơn 1 nguyên nhân.)

Step 2: Tìm thứ imagine & so sánh

  • proposed explanations = Some have claimed that major...food and water provision.

=> Đáp án: Paragraph C check

Để hiểu rõ hơn ta áp dụng DOL's Linearthinking smiley34

 It is unlikely that there was a single cause for the decline of the civilisation  

-> Ko chỉ có 1 nguyên nhân duy nhất cho the decline of the Harappan Civilisation  

Đoạn C đưa ra 1 số explanation như:  major glacier-fed rivers changed their course + the cities could not cope with an increasing population + the trading economy broke down + they succumbed to invasion and conflict + climate change caused an environmental change that affected food and water provision 

-> Đây chính là đoạn mô tả về những explanations được 1 số người đề xuất

=> Đáp án: Paragraph C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford